Takie rozwiązania to dla nas przyjemność współpracy – pneumatyka w zastosowaniu do stołu tapicerskiego: