Manometry

Manometry służą do pomiaru i wskazywania wartości ciśnienia i podciśnienia w układach pneumatycznych i hydraulicznych. Stanowią standardowe wyposażenie: reduktorów sprężonego powietrza, zespołów filtrująco-redukcyjnych (filtro-reduktorów), elementów do regulacji ciśnienia w blokach i stacjach przygotowania sprężonego powietrza.

Oferujemy manometry w wersji tradycyjnej (tarczowe) oraz z odczytem elektronicznym, a także z wypełnieniem glicerynowym. Manometry do tlenu i acetylenu oraz manometry w wykonaniu nierdzewnym o klasie dokładności zależnej od zastosowania. Posiadają gwintowane przyłącza radialne (poziome) lub osiowe (pionowe).
Maksymalne zalecane obciążenie to 80% zakresu wskazań.
W układach gdzie występuje pulsacja ciśnienia, zalecamy stosowanie manometrów glicerynowych, ponieważ ułatwiają odczyt dzięki temu, że gliceryna o dużej gęstości tłumi ruchy wskazówki manometru.
Ze względu na zastosowanie można wyróżnić następujące manometry:
– manowakuometry służą do pomiaru i wskazywania zarówno podciśnienia, jak i nadciśnienia.
– różnicowe do pomiaru ciśnienia różnicowego,
– z separatorem membranowym wykorzystywane są do pomiaru ciśnienia w układach, w których występuje zanieczyszczenie czynnika roboczego,
– precyzyjne mogą być wykorzystywane do kalibracji standardowych manometrów,
– kontaktowe posiadają styki elektryczne i podają sygnał elektryczny do układu sterowania po osiągnięciu nastawionej wartości ciśnienia,
– do montażu pulpitowego przeznaczone są do zamocowania w obudowach szaf sterowniczych i paneli operatorskich.
Do ochrony przed uszkodzeniami tarczy manometrów do podciśnienia zalecamy stosowanie osłon.

Manometr z rurką Bourdona

PIC_PR_262_50_263_50_262_30_263_30_de_de_112052.jpg

W wersji z monelu jest przeznaczony do agresywnych mediów gazowych i ciekłych, które nie są bardzo lepkie lub krystalizujące, również w środowiskach agresywnych. Dzięki tym właściwościom znajduje zastosowanie w przemyśle naftowo-gazowym, chemicznym i petrochemicznym, energetyce, a także w technologii wodno-ściekowej.
Wersja ze stopu miedzi jest stosowana do mediów gazowych i ciekłych, które nie są bardzo lepkie ani krystalizujące i nie będą atakować części wykonanych ze stopów miedzi. Znajduje zastosowanie głównie w technice grzewczej i klimatyzacyjnej, w sprężarkach o małej wydajności, w dozownikach napojów i w inżynierii medycznej.

Manometr różnicowy

manometr różnicowy
Model DPG40 ze zintegrowanym wskaźnikiem ciśnienia roboczego (DELTA-plus) do monitoringu filtrów, sprężarek i pomp w: kotłach okrętowych, zbiornikach ciśnieniowych, instalacjach wody pitnej i uzdatniania wody, pompowniach i hydrofoniach, instalacjach grzewczych, systemach gaśniczych.
Modele 732.18, 733.18 ze stali nierdzewnej,dedykowany dla chłodnictwa. Jest przeznaczony do gazów i cieczy agresywnych, które nie są lepkie i krystalizujące, odpowiednie również do pracy w środowisku agresywnym.
Modele 711.12, 713.12, 731.12, 733.02. Dedykowane dla ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji. Do mediów gazowych i płynnych, które nie są bardzo lepkie ani krystalizujące.

Manometr membranowy

Manometr membranowy, model 432.25.2"

Służy do pomiaru ciśnienia w mediach gazowych i ciekłych, również agresywnych, do wymagających zastosowań o wysokiej czystości, również w agresywnym otoczeniu. Wykorzystywany najczęściej w przemyśle półprzewodników i płaskich paneli, w systemach dystrybucji gazu, gazów medycznych.

Manometr puszkowy

Manometr puszkowy, model 614.11 i 634.11
Model 614.11 ze stopu miedzi Stosowany do mediów gazowych, suchych i nieagresywnych, które nie będą atakować części ze stopu miedzi.
Model 634.11 ze stali nierdzewnej, przeznaczony również do mediów agresywnych.
PIC_PR_632_50_633_50_de_de_2933.jpg

Model 633.50 to manometr z wypełnieniem w aplikacjach z wysokimi dynamicznymi obciążeniami ciśnienia lub wibracjami. Służy do pomiarów mediów gazowych, suchych i agresywnych, także środowisk nieagresywnych.
Najczęściej stosowany w przemyśle przetwórczym: chemicznym/petrochemicznym, farmaceutycznym, biotechnologicznym, maszynowym i energetycznym.

Manometr cyfrowy

Manometry cyfrowe, seria PG, Camozzi

PG010-PB-1/8, PG010-PB-1/4. Wszedzie tam, gdzie wymagana jest wysoka dokladnosc pomiaru wraz z wysokim zabezpieczeniem przed nadcisnieniem i solidnosc konstrukcji n.p. do kalibracji manometrów.

Jeśli są Państwo zainteresowani innymi artykułami dostępnymi w ofercie Pneumatyka Łódź Sp. z o.o. –  zapraszamy do kontaktu.