Polityka Prywatności

Zapraszamy do zapoznania się z polityką prywatności serwisu www.pneumatykalodz.pl

Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług handlowo-informacyjnych poprzez Serwis.

Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Pneumatyka Łódź Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Jaracza 108, 90-224 Łódź, NIP 72 522 871 92, REGON 382828800.

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,

b) poprzez gromadzenie plików “cookies”.

Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.

Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.pneumatykalodz.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.

Pneumatyka Łódź Logo
Pneumatyka Łódź to nowoczesne rozwiązania w pneumatyce. Zapoznaj się z ofertą produktów lub skorzystaj z wielu usług przez nas realizowanych jak: budowa instalacji sprężonego powietrza, kompresorowni, pomiary, serwis kompresorów i filtracji. Zapraszamy do kontaktu!

Produkty pneumatyczne

Kompresory

Zbiorniki

Siłowniki pneumatyczne

Elektrozawory

Filtry

Reduktory

Adres

Pneumatyka Łódź Sp. z o.o.

NIP: 725 228 71 92

ul. Jaracza 108,

90-244 Łódź

+48 889 111 805

+48 889 133 533


biuro@pneumatykalodz.pl