Urządzenia pomiarowe

Odpowiedni monitoring jest bardzo istotny przy prawidłowym działaniu instalacji pneumatycznych. Podczas usług, które przeprowaszamy u naszych Klientów wykorzystujemy właśnie takie urządzenia. Pozwalają one na określenie problemu i szybkie działanie zapobiegające dalszym stratom. Opisaliśmy kilka przypadków na naszym blogu. Nie uwierzycie jak duże mogą być szkody przez brak systematycznych pomiarów.

Wykrywacz nieszczelności LD 450

Jeśli gazy wydostają się przez nieszczelności w ciśnieniowych systemach rurowych (np. nieszczelne połączenia śrubowe, korozja itp.), generowane są dźwięki ultradźwiękowe. Za pomocą LD 450 nawet z odległości kilku metrów można wykryć nawet najmniejsze wycieki niesłyszalne dla ludzkiego ucha i niewidoczne ze względu na swoje rozmiary. LD 450 przetwarza niesłyszalne sygnały na częstotliwość, która może być zidentyfikowana przez człowieka. Za pomocą wygodnego, dźwiękoszczelnego zestawu słuchawkowego dźwięki te można wykryć nawet w bardzo hałaśliwym otoczeniu. Za pomocą zintegrowanego wskaźnika laserowego, który służy do wyznaczania kursu celu, można dokładniej zlokalizować wyciek. Dzięki zastosowaniu specjalnie zaprojektowanej trąbki akustycznej uzyskuje się lepsze wiązanie fal dźwiękowych. Ta trąbka działa jak mikrofon kierunkowy, który skupia fale ultradźwiękowe, poprawiając w ten sposób zachowanie akustyczne. Dzięki specjalnej konstrukcji trąbki akustycznej korzystanie ze wskaźnika laserowego nie jest utrudnione.

Wykrywacz nieszczelności LD 500/LD 510 z kamerą

Detektor nieszczelności LD 500 mierzy ultradźwięki generowane przez nieszczelności sprężonego powietrza, pary, gazu i próżni, a także wyładowania niezupełne na izolatorach, transformatorach, rozdzielnicach, liniach wysokiego napięcia (efekt korony). Ultradźwięki, które są niesłyszalne dla ludzkiego ucha, są wzmacniane i mieszane ze słyszalnym zakresem częstotliwości dźwięku przez LD 500. Umożliwia to precyzyjne zlokalizowanie wycieku sprężonego powietrza (źródło ultradźwięków) za pomocą słuchawek i obrazu z kamery, nawet w hałaśliwym otoczeniu środowiska. Zaawansowana i regulowana czułość. Po udanym wykryciu wycieku można zapisać zdjęcie wycieku za pomocą zintegrowanej kamery i przechowywać wszystkie niezbędne informacje za pomocą wbudowanego ekranu dotykowego na urządzeniu. Za pomocą USB można zaimportować dane do oprogramowania CS Leak Reporter. Dzięki pomocy oprogramowania CS Leak Reporter ustalamy priorytety poszczególnych wycieków według rozmiaru i wynikających z tego kosztów. Wszystkie istotne dane dotyczące wycieków będą zarządzane przez oprogramowanie na komputerze.

Analizator powietrza i gazów DS400

Urządzenie pomiarowe DS400

Urządzenie DS400 służy do pomiaru powietrza i gazów. Dzięki swoim funkcjom stanowi ogromny potencjał w zakresie oszczędności energii. Wyświetlacz graficzny 3,5″ z ekranem dotykowym – pokazuje przebieg mierzonych wartości w formie graficznej. 2 wejścia dla czujników przepływu/czujników punktu rosy, interfejs USB do odczytu rejestratora danych z pamięci USB, 2 dodatkowe wejścia dla czujników ciśnienia, mierników prądu.

Inteligentny rejestrator wykresów DS500 dla sprężonego powietrza i gazów

Inteligentny rejestrator wykresów DS 500 dla sprężonego powietrza i gazów

DS 500 to inteligentne urządzenie do rejestrowania danych pomiarowych. Odczyt dostępny jest na dużym, dotykowym, kolorowym ekranie. Dzięki oprogramowaniu możliwe jest monitorowanie zdalne przez serwer WWW, a także wysyłanie alarmów przez sms lub e-mail. Wyświetlane są wszystkie zmierzone wartości, krzywe i przekroczenia progów. Raporty dzienne/tygodniowe/miesięczne z kosztami i odczytem licznika w dla każdego czujnika zużycia.

Przepływomierz VA500 do sprężonego powietrza i gazów

VA 500 - Przepływomierz do sprężonego powietrza i gazów

Przepływomierz VA 500 bazuje na kalorymetrycznej metodzie pomiaru. Przepływ mierzonego gazu zależy od stopnia schłodzenia czujnika przez otaczający go gaz. Pomiar taki jest bezpośrednio zależny od ilości przepływającej masy gazu. Wynik pomiaru jest niezależny od zmienności ciśnienia i temperatury, zatem nie jest potrzebna dodatkowa kompensacja tych wielkości. Montaż sensora pod ciśnieniem jest możliwy bez konieczności wyłączania linii. Elektronika pomiarowa zapisuje wszelkie zmierzone wartości cyfrowo, dzięki czemu zakresy pomiarowe sięgają 1 : 1000.

Termiczny przepływomierz masowy VA520 do sprężonego powietrza i gazów

VA520

Dzięki VA520 można rejestrować i zmniejszać koszty energii. Przepływomierz monitoruje i analizuje wycieki.
Działa na zasadzie pomiarów kalorymetrycznych. W procesie tym strumień gazu opływający ogrzany czujnik schładza go, stopień schłodzenia jest bezpośrednio zależny od masy przepływającego gazu. Dzięki temu nie jest wymagana dodatkowa kompensacja od temperatury i ciśnienia. Charakteryzuje się wysoką dokładnością zarówno dla małych, jak i dużych przepływów.

Jeśli są Państwo zainteresowani innymi urządzeniami pomiarowymi dostępnymi w ofercie Pneumatyka Łódź Sp. z o.o. –  zapraszamy do kontaktu.