Zasadniczo regulator sprężarki powietrza, reguluje przepływ powietrza między zbiornikiem ciśnieniowym a urządzeniem, do którego podłączono przewody. Służy on głównie do obniżania ciśnienia, aby konkretne urządzenie nie otrzymywało wyższego ciśnienia, niż jest w stanie wytrzymać. 

Części składowe regulatora ciśnienia sprężarki powietrza

W ostatnim wpisie zagłębiliśmy temat przeznaczenia reduktora w instalacji sprężonego powietrza. Dziś przejdziemy o krok dalej – sprawdź, co musisz wiedzieć przed właściwą regulacją ciśnienia.

Elementy regulatora ciśnienia

Przed wyregulowaniem regulatora ciśnienia w sprężarce powietrza należy rozróżnić różne elementy regulacji ciśnienia w systemie. W końcu powietrze pod ciśnieniem ma inny wpływ na wnętrze sprężarki niż na inne elementy po przejściu przez przewody. Ciśnienie wewnątrz jest kontrolowane w inny sposób niż na zewnątrz. Nasuwa się pytanie: jaka jest różnica między regulatorem a wyłącznikiem ciśnieniowym?

Regulator a wyłącznik ciśnieniowy – te różnice musisz znać

Wyłącznik ciśnieniowy w sprężarce powietrza ma za zadanie chronić części składające się na maszynę przed uszkodzeniem spowodowanym nadmiernym wzrostem ciśnienia powietrza. W przypadkach, gdy intensywność ciśnienia powietrza zgromadzonego w zbiorniku osiąga poziom przekraczający wydajność sprężarki, presostat wstrzymuje działanie pompy sprężarki. Zasadniczo presostat jest mechanizmem obronnym przed nadmiernym ciśnieniem i aktywuje się, gdy sprężarka osiągnie ustawiony limit maksymalny.

Elementy regulatora sprężarki powietrza

Wyłącznik ciśnieniowy aktywuje się również, gdy ciśnienie w zbiorniku powietrza spadnie poniżej minimalnego poziomu wymaganego dla danego zastosowania. W takich sytuacjach sygnał jest wysyłany do wyłącznika ciśnieniowego, który z kolei aktywuje ciśnienie rozruchowe, aby uratować trwającą aplikację.

Najczęstsze pytania dotyczące regulatorów sprężarek powietrza

Niektóre z najczęściej zadawanych pytań dotyczących regulatorów ciśnienia są następujące:

Ile regulatorów ciśnienia potrzebuję do sprężarki powietrza?

Jeśli używasz kilku narzędzi jednocześnie, dla każdego z nich powinieneś mieć inny regulator. Jeżeli używasz tylko jednego narzędzia na raz i podłączasz je do tego samego węża, możesz używać tego samego regulatora, o ile narzędzia wymagają tego samego ciśnienia. W przeciwnym razie konieczne będzie dostosowanie wartości ciśnienia do unikatowych wymagań każdego narzędzia podłączanego do węża powietrznego.

Czy regulator jest sterowany przez wyłącznik ciśnieniowy w sprężarce powietrza?

Nie. Wyłącznik ciśnieniowy jest zaprogramowany tak, aby utrzymywać zbiornik powietrza w akceptowalnym zakresie ciśnienia w oparciu o wstępnie ustawione parametry. Regulator ciśnienia jest elementem monitorowanym i regulowanym przez użytkownika w celu zapewnienia odpowiedniego ciśnienia dla danego narzędzia pneumatycznego. 

Co się stanie, jeśli nie wyreguluję regulatora ciśnienia?

Niekontrolowanie ustawień regulatora ciśnienia może spowodować, że narzędzia pneumatyczne będą poddawane działaniu niewłaściwego ciśnienia PSI. Jeśli ciśnienie powietrza wychodzącego z urządzenia nie odpowiada wartości znamionowej PSI dla danego narzędzia, narzędzie będzie mniej skuteczne i może ulec uszkodzeniu.

Znaczenie konserwacji sprężarek powietrza

Z wielu tych samych powodów, dla których należy przeprowadzać okresową konserwację sprężarki powietrza, kluczowa jest również aktywna konserwacja regulatora ciśnienia. Bez odpowiedniej konserwacji regulator może stopniowo wysychać i stać się podatny na powstawanie pęknięć. Pęknięcia mogą powstawać w wyniku ciągłego działania dalszych części układu. Jeśli dojdzie do pęknięcia, nieuniknionymi konsekwencjami są wycieki powietrza i straty ciśnienia. Gdy pojawią się te problemy, odpowiednie narzędzie pneumatyczne straci większość swojej mocy.