Sprężone powietrze nie ma dla nas tajemnic. Praca wspólna z Pneumatyka Gorzów.

Współpraca: Pneumatyka Łódź & Pneumatyka Gorzów