W swoich zasobach posiadamy nowy sprzęt do ultradźwiękowej detekcji sprężonego powietrza oraz próżni. Zapraszamy do poszukiwań.