Pomiary efektywności pracy kompresorów, niwelowanie biegu jałowego, obniżanie kosztów wytwarzania sprężonego powietrza, badanie jakości sprężonego powietrza, modernizacje sieci oraz uzdatniania, oszacowanie zapotrzebowania na nowy kompresor, badania prędkości przepływu oraz spadku ciśnienia. Korzystamy z urządzeń pomiarowych czołowych producentów. Wszystkie urządzenia posiadają aktualne certyfikaty kalibracji. Zapraszamy!