Niskie temperatury mogą mieć bardzo szkodliwy wpływ na instalacje sprężonego powietrza. Właściwe utrzymanie instalacji podczas zimy pozwoli na zachowanie jej integralności i utrzymanie pracy na poziomie gwarantowanym przez producenta.

Przestrzegając poniższych wskazówek dotyczących zimowania, można zapobiec zakłócaniu funkcjonowania instalacji przez takie komplikacje jak zamarznięty kondensat czy zamarznięte przewody sterujące, pękające wymienniki ciepła. Te problemy mogą spowolnić działalność firmy. Upewnij się, że podejmujesz działania, aby zapobiec tym zjawiskom, zanim się pojawią.

5 sposobów zimowego zabezpieczenia instalacji sprężonego powietrza

Czyszczenie separatorów, spustów i zaworów

Elementy te są doskonałymi miejscami do gromadzenia się wilgoci. Gdy gromadzi się ona w zbiornikach, może spowodować wszelkiego rodzaju uszkodzenia sprzętu. Wykorzystaj czas przestoju na czyszczenie tych miejsc w sprężarce powietrza i upewnij się, że nie ma tam stojącej wilgoci.

Sprawdź stan środków smarnych sprężarki

Niska temperatura może spowodować, że smary zgęstnieją i staną się mniej skuteczne. Zagęszczony smar wymaga użycia większej mocy do obracania pompy, co sprawia, że urządzenie jest mniej efektywne i obciąża silnik. W takim stanie środek smarny również nie płynie dobrze, co pozbawia resztę maszyny środka smarnego i powoduje przedwczesne zużycie.

Regulacja żaluzji

Regulując żaluzje, można zminimalizować przepływ zimnego powietrza przez wlot sprężarki, tak aby maszyna mogła utrzymać temperaturę roboczą. Praktyka ta zapewnia bardziej równomierne rozprowadzenie smaru.

Ciepło wytwarzane przez sprężarkę można wykorzystać do ogrzewania pomieszczenia sprężarki lub sąsiedniego pomieszczenia. Żaluzje sterowane termostatem ułatwiają ten proces, w przeciwnym razie trzeba je regulować ręcznie.

Zabezpieczenie przed warunkami atmosferycznymi

Aby upewnić się, że sprężarka jest gotowa na niskie temperatury, można jej zapewnić izolację lub doprowadzenie źródła ciepła dla odsłoniętych części. Pomocne może być zainstalowanie nowych osuszaczy, które są w stanie sprostać warunkom panującym w danym zakładzie, aby zapobiec zamarzaniu kondensatu.

Cieplejsze temperatury w pomieszczeniach

Zawsze najlepiej jest trzymać urządzenie w ogrzewanej i izolowanej sprężarkowni. Temperatura otoczenia w pomieszczeniu odgrywa dużą rolę w stanie sprężarki powietrza podczas długich miesięcy zimowych. Temperatura w pomieszczeniu nie powinna być niższa niż 40 stopni – nawet w zimie.

Aby uzyskać więcej sposobów zimowego przygotowania systemu sprężonego powietrza do optymalnej wydajności, skontaktuj się z nami już dziś.