W poprzedniej części artykułu o rodzajach zaworów pneumatycznych, rozpoczęliśmy nakreślać temat ich specyfikacji i zasad działania. Zapraszamy do części drugiej, w której szczegółowo omawiamy dalsze kwestie zaworów pneumatycznych.

Specyfikacje zaworów pneumatycznych

Wyróżniamy kilka specyfikacji dla zaworów pneumatycznych, z których kilka istotnych omawiamy poniżej. Parametry te służą jako ogólne wytyczne i należy wiedzieć, że każdy producent i dostawca zaworów może opisać swoje zawory indywidualnie. Ponadto dokładne specyfikacje są oparte na kilku parametrach, takich jak kooperujące porty, konstrukcja kolektora i mechanizm uruchamiania zaworu.

Ciśnienie

Ciśnienie robocze lub zakres ciśnień: wielkość lub zakres ciśnień, do których zawór jest przystosowany (w psi, barach lub Pa).

Medium

Medium robocze: odmiany cieczy, które zawór może bezpiecznie kontrolować. W większości urządzeń jest to sprężone powietrze.

Przepływ

Wydajność lub współczynnik przepływu: miara zdolności zaworu do przepuszczania lub przepływu przez niego powietrza, przy czym współczynnik przepływu (Cv) wyraża stałą proporcjonalności między natężeniem przepływu a ciśnieniem różnicowym.

Czas reakcji

Czas reakcji: okres potrzebny zaworowi do zmiany stanów lub pozycji po uruchomieniu.

Szybkość

Szybkość cyklu: największa liczba cykli pracy zaworu, z jaką może on pracować w jednostce czasu.

Napięcie cewki

Napięcie znamionowe cewki: w zaworach uruchamianych elektrycznie stosunek maksymalnego napięcia, jakie może dostarczyć cewka uruchamiająca i może być mierzone w woltach prądu stałego lub zmiennego.

Rozmiar portu

Rozmiar portu: fizyczne parametry wymiarowe określają rozmiary portu na urządzeniu i styl gwintu.

Rodzaje zaworów pneumatycznych

Zawory pneumatyczne, zwane również kierunkowymi zaworami sterującymi, mogą być rozmieszczone za pomocą kilku różnych metod, które obejmują:

 • przez liczbę dróg przepływu lub pozycji przełączania, które są możliwe;
 • przez liczbę portów wlotowych i wylotowych, które posiadają;
 • przez mechanizm, który jest stosowany do otwierania lub zamykania portów;
 • przez stan zaworu w stanie nieuruchomionym.

Rozdzielacze funkcjonalne, czyli takie, które sterują kierunkiem przepływu powietrza lub całkowicie blokują przepływ, to duża klasa zaworów pneumatycznych. Urządzenia te mogą być wykorzystywane na różne sposoby w układzie hydraulicznym, np. do podłączania lub odłączania głównego zasilania sprężonym powietrzem z układu lub do posuwania lub cofania siłowników pneumatycznych, które poruszają się w ramach maszyny lub procesu, dla którego został stworzony układ pneumatyczny.

Mając to na uwadze, możemy szeroko rozgraniczyć podstawowe typy zaworów pneumatycznych jako:

 • Zawory pneumatyczne dwudrogowe kierunkowe
 • Zawory pneumatyczne sterowane trójdrożnie
 • Zawory pneumatyczne czterodrogowe sterujące
 • Zawory pneumatyczne z kompensacją sprężynową

Zawory kierunkowe są niezbędne w każdym układzie pneumatycznym, kierując lub blokując przepływ powietrza w celu kontroli prędkości lub kolejności operacji.

Zawory sterowane pneumatycznie

Zawory sterowane powietrzem z punktu widzenia konstrukcyjnego mają kształt podobny do zaworów stosowanych w cewkach. Jednak zamiast sygnału elektrycznego reagują one na ciśnienie powietrza, które wywiera siłę na tłok lub membranę.

Można spotkać je w środowiskach, które wymagają dużej wydajności, ale nie chcą polegać na energii elektrycznej i powinny być używane zdalnie. Są one zatem stosowane np. w fabrykach chemicznych i zakładach produkujących nawozy. W przypadku tych pierwszych, chemikalia, w przypadku kontaktu z niewłaściwymi substancjami, mogą wywołać spalanie i zagrozić ich operatorom. W drugim przypadku ludzie są trzymani z dala od potencjalnie szkodliwych związków azotu.

Zalety układów pneumatycznych

Układy pneumatyczne mają na celu wykorzystanie sprężonego powietrza do przekazywania i kontrolowania energii. Układy pneumatyczne można spotkać na przykład na liniach produkcyjnych, w drzwiach pociągów i w zaciskach mechanicznych. Wiele firm przemysłowych nie byłoby w stanie przystąpić do pracy bez wyspecjalizowanych systemów sterowania pneumatycznego. W wielu przypadkach pneumatyka jest siłą napędową zautomatyzowanych maszyn. Do niektórych korzyści wynikających z zastosowania tych urządzeń należą:

 • Systemy działające na sprężonym powietrzu nie wyczerpują się, ponieważ w naszej atmosferze znajduje się nieskończona ilość, którą można wykorzystać do dostarczenia sprężonego powietrza. Odległość nie ogranicza transportu sprężonego powietrza i może być ono łatwo transportowane rurami lub wężami. Sprężone powietrze nie wymaga recyklingu ani przetwarzania, gdy jest odprowadzane z powrotem do atmosfery.
 • Przyrządy te są trwałe i niezawodne. Elementy tych maszyn, takie same jak zawory pneumatyczne, nie ulegają łatwo uszkodzeniu w porównaniu z innymi elementami elektromotorycznymi.
 • Urządzenia te są bezpieczne w pracy. W przeciwieństwie do systemów elektromotorycznych, systemy pneumatyczne są zwykle uważane za bezpieczniejsze z dwóch odmian. Dzieje się tak głównie dlatego, że układy pneumatyczne są wolne od iskier i wybuchów, co wskazuje, że mogą pracować w środowiskach łatwopalnych.
 • Systemy pneumatyczne nie przegrzewają się ani nie palą przy przeciążeniu w porównaniu z komponentem elektromotorycznym.

Jeśli zastanawiasz się, jaki wybrać i jaka jest cena zaworu pneumatycznego, koniecznie skontaktuj się z nami. Pomożemy wybrać najlepsze rozwiązanie do Twojego zastosowania.