Pomiar przepływu sprężonego powietrza na 2 odrębnych ciśnieniach. Ustalamy zapotrzebowanie zakładu przed zakupem nowego kompresora oraz wartość nieszczelności. Na ten czas wypożyczyliśmy klientowi przewymiarowany kompresor w celu symulacji danych. Po zakończonym pomiarze klient otrzymuje od nas gotowy audyt i wykresy graficzne.