Wielu użytkowników systemów sprężonego powietrza nie zdaje sobie w pełni sprawy z konsekwencji lekceważenia spustów kondensatu. Chociaż kondensat sprężonego powietrza to zazwyczaj tylko skondensowana woda, może on zawierać śladowe ilości oleju, cząstek stałych i innych zanieczyszczeń – każde z nich może być szkodliwe dla urządzeń i procesów.

Odprowadzanie kondensatu

Aby uniknąć niepotrzebnej konserwacji i zapewnić optymalną wydajność systemu, należy stosować spusty kondensatu na zbiornikach odbiorników powietrza, chłodnicach końcowych, osuszaczach, filtrach i innych istotnych elementach. Zastosowanie tych urządzeń zapewni usunięcie kondensatu z systemu, zapewniając dłuższą żywotność urządzeń.

Unikanie wytwarzania kondensatu

Kondensaty powstają w wyniku schłodzenia sprężonego powietrza po sprężeniu. Ta zanieczyszczona wilgoć najczęściej znajduje się w rurociągach i zbiornikach magazynowych przed uzdatnianiem sprężonego powietrza, np. w osuszaczach. Kondensaty gromadzą się w systemie w krótkim czasie, a ich nagromadzenie może powodować wiele problemów, takich jak niska wydajność systemu, przyspieszona korozja systemów dystrybucji i nadmierne zużycie powiązanych urządzeń.

Niezależnie od rodzaju używanego systemu i jego lokalizacji, kondensaty są nieuniknione i muszą być usuwane; dostępne są odpowiednie produkty, które łagodzą dalsze ich gromadzenie się.

Rodzaje spustów kondensatu

Istnieją spusty, które wykrywają obecność kondensatu w układzie dzięki czujnikom pojemnościowym; kondensat jest automatycznie odprowadzany w dużej objętości, co pomaga również zapobiegać emulgacji. Te odwadniacze są uruchamiane tylko w przypadku obecności kondensatu, co pozwala zaoszczędzić cenne sprężone powietrze.

Mechanicznie spusty kondensatu odprowadzają wilgoć nasyconą olejem z układu i mogą być stosowane z chłodnicami międzystopniowymi lub końcowymi, zbiornikami odbiorczymi, separatorami i innymi elementami. Produkty te są kompatybilne z syntetycznymi środkami smarnymi i są dostępne w różnych materiałach, takich jak stal węglowa, stal nierdzewna i poliwęglan.

Automatyczne spusty magnetyczne są przydatne w wielu zastosowaniach ze względu na dużą wydajność (do 2 000 l/h) i odporne na korozję części zewnętrzne i wewnętrzne. Automatyczne spusty magnetyczne nie wymagają zasilania elektrycznego do działania i mają wydłużoną żywotność.

Elektroniczne spusty sterowane czasowo działają w określonych przez użytkownika odstępach czasu, niezależnie od tego, czy w układzie znajduje się kondensat, czy nie.

Kondensat sprężonego powietrza

Kondensat sprężonego powietrza jest produktem ubocznym wszystkich sprężarek. Jest to mieszanina składająca się głównie z wody z cząstkami stałymi z otoczenia, węglowodorami zawartymi w powietrzu i śladami płynów sprężarkowych, które zostały skoncentrowane podczas procesu sprężania.

Ten rodzaj mieszaniny oleju i wody może być klasyfikowany jako odpad niebezpieczny, a przepisy dotyczące ochrony środowiska regulują zrzut nieoczyszczonego kondensatu ze sprężarek. Systemy zarządzania kondensatem oferują niezawodną i ekonomiczną metodę oddzielania oleju od wody w celu zachowania zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Zapraszamy do kontaktu, aby uzyskać więcej szczegółów.

Znajdź odpowiedni spust kondensatu

Eksperci Pneumatyka Łódź mogą pomóc w doborze odpowiedniego spustu kondensatu do konkretnego zastosowania. Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się więcej o naszych produktach do odprowadzania kondensatu i o tym, jak mogą one pomóc Ci uniknąć komplikacji związanych z gromadzeniem się kondensatu.

W razie pytań dotyczących spustów kondensatu lub innych naszych produktów, prosimy o kontakt w dowolnym momencie.