Każdy z nas używał lub widział zawór – czy to zawór prysznicowy, czy kran zlewu, natknęliśmy się na zawory w naszym codziennym życiu. Nie są to jednak zawory sterujące, ponieważ nie pozwalają na ustawienie lub kontrolowanie ilości przepływu płynów. Pneumatyczny zawór przemysłowy pozwala ustawić i kontrolować przepływ mediów ręcznie lub automatycznie. Ten artykuł pozwoli Ci szczegółowo zrozumieć to urządzenie i jego zastosowania. 

Czym są zawory regulacyjne?

Zawór regulacyjny to rodzaj zaworu, który służy do sterowania przepływem medium poprzez zmianę wielkości przejścia przepływu zgodnie z zaleceniami sterownika. Zawory regulacyjne znajdują zastosowanie w kilku gałęziach przemysłu, ponieważ umożliwiają bezpośrednią kontrolę natężenia przepływu. Przemysł zaworów poczynił duże postępy w zakresie innowacji zaworów regulacyjnych do różnych zastosowań. 

Zawór regulacyjny służy do kontroli warunków pracy, takich jak:

 • ciśnienie, 
 • temperatura, 
 • poziom gazu,
 • poziom cieczy. 

Realizuje tę funkcję poprzez otwieranie i zamykanie zaworów częściowo lub całkowicie po otrzymaniu sygnałów ze sterownika. W przemyśle zawory pełnią taką samą funkcję jak kran prysznicowy. Jednak zawory sterujące są zaprojektowane z wysoką precyzją i są obsługiwane przez system sterowania.

Zawory regulacyjne i przemysł

Zawory regulacyjne są szeroko stosowane w kontrolowaniu przepływu płynów w różnych gałęziach przemysłu, takich jak:

 • ropa naftowa i gaz,
 • żywność i napoje,
 • farmacja,
 • przemysł morski i rurociągi.
 1. Przemysł naftowy i gazowy

Zawory regulacyjne stanowią istotną część systemu rurociągów w przemyśle naftowym i gazowym. Są one używane do kontrolowania natężenia przepływu, kierowania procesem rafinacji i izolowania urządzeń ropy naftowej. Przemysłowe zawory gazowe pomagają w zapewnieniu kontroli procesu nad temperaturą i ciśnieniem w przemyśle naftowym i gazowym.

Działają one poprzez zmianę wielkości przepływu przejścia, jak kontrolowane przez sygnał hydrauliczny lub pneumatyczny wysyłany przez system. Proces automatyzacji zaworów regulacyjnych umożliwia ich obsługę zdalną w porównaniu do posiadania operatora stale monitorującego proces.

 1. Przemysł spożywczy i napojów

Istnieje wiele wyzwań, przed którymi stoi przemysł spożywczy w zakresie kontroli przepływu płynów i temperatury, z których większość można rozwiązać za pomocą zaworów przemysłowych. Są one popularnie stosowane w przemyśle spożywczym & napojów poprzez m.in. kontrolowanie przychodzącej paszy i przenoszenie gotowych produktów do magazynów. 

Najważniejszym zadaniem wykonywanym przez zawory regulacyjne jest kontrolowanie temperatury w celu określenia jakości produktu. Ważne jest, aby starannie wybrać zawór i dostroić go do warunków procesu, które są potrzebne do osiągnięcia docelowej wydajności. Zawory regulacyjne pomagają uzyskać punkt nastawy procesu produkcyjnego i utrzymać temperaturę podczas cyklu partii. 

Ważne jest, aby wybrać niezawodną firmę zaworów przemysłowych, która zapewnia szeroką gamę produktów, które pomagają kontrolować temperaturę. Rozwiązanie zaworu sterującego, które ma bardzo dokładną odpowiedź, pomoże rozwiązać wszystkie wyzwania związane z kontrolą przepływu, przed którymi stoi przemysł spożywczy i napojów.

 1. Przemysł farmaceutyczny

Istnieją różne rodzaje zaworów używanych w przemyśle farmaceutycznym do sterylnych procesów, które są wymagane do utrzymania. Najczęstszym problemem w przemyśle farmaceutycznym jest hermetyzacja, ponieważ ważne jest, aby zachować bezpieczeństwo produktu i jego jakość. Najbardziej znaczącą właściwością zaworów stosowanych w przemyśle farmaceutycznym jest ich zdolność do czyszczenia i sterylizacji sprzętu. 

 1. Przemysł morski

Zawory przemysłowe odgrywają ważną rolę w przemyśle morskim. Im większe statki, tym większe wymagania dotyczące generowania energii, oczyszczania ścieków i wykonywania zadań operacyjnych – wszystkie te czynności wymagają zastosowania zaworów. Wielkość statku pomoże określić liczbę i różne rodzaje zaworów, które będą wymagane na pokładzie.

Przemysłowe zawory sterujące są używane w przemyśle morskim do ładowania i przechowywania zasilania statku oraz dostarczania wody do różnych zastosowań. Pomaga obsługiwać proces ścieków i przechowywać płynny ładunek na pokładzie. Zawory, które są używane w przemyśle morskim, powinny być trwałe i niezawodne, ponieważ nie powinny rdzewieć lub korodować, gdy mają kontakt z wodą morską.

 1. Przemysł rurociągów

Istnieją tysiące kluczowych rurociągów, które transportują ciecz i gazy od ich źródła do miejsca, w którym jest to wymagane i które potrzebują różnych typów zaworów przemysłowych. Zawory regulacyjne są używane do optymalizacji warunków pracy rurociągów. 

Najważniejszym aspektem do rozważenia przy wyborze zaworu regulacyjnego do zastosowania w rurociągu jest sprawdzenie, czy można go wyczyścić od wewnątrz.

Typy zaworów regulacyjnych według konstrukcji

Do tej pory dowiedzieliśmy się, że zawory regulacyjne są używane do kontroli i zmiany drogi przepływu medium i że są one charakteryzowane przez ich współczynnik przepływu. Jednak zawory są również typowane w zależności od ich ruchu i konstrukcji. Niektóre z nich zostały szczegółowo omówione poniżej.

 1. Zawory kulowe

Przemysłowy zawór kulowy to zawór odcinający, który pomaga kontrolować przepływ mediów za pomocą kuli. Obraca się ona o 90 stopni wokół swojej osi, aby kontrolować lub blokować przepływ mediów. Zawory kulowe charakteryzują się długą żywotnością i przyczyniają się do niezawodnego uszczelnienia przez cały okres eksploatacji, nawet gdy nie są używane.

Zalety zaworu kulkowego

 • Posiada konstrukcję o niskich wymaganiach konserwacyjnych, która nie wymaga smarowania;
 • Jest dostępny w najbardziej ekonomicznych cenach spośród innych zaworów;
 • Zapewnia szczelność.

Zastosowanie zaworów kulowych

Zawory kulowe są szeroko stosowane do kontroli przepływu i ciśnienia korozyjnych cieczy i gazów w przemyśle naftowym i gazowym. Są one powszechnie stosowane w sektorach produkcyjnych czy farmaceutycznych. 

 1. Zawory zwrotne

Przemysłowy zawór zwrotny to element, które umożliwia przepływ cieczy i gazów tylko w jednym kierunku. Posiada dwa porty, jeden, który pozwala na przepływ mediów wewnątrz zaworu i jeden, który działa jako wylot dla mediów. Ponieważ zawory zwrotne pozwalają na przepływ mediów tylko w jednym kierunku, są one również znane jako „zawory jednokierunkowe„. 

Ważną funkcją zaworów zwrotnych jest zapobieganie przepływowi zwrotnemu w każdym systemie, poprzez wykorzystanie różnicy ciśnień.  Z tego powodu są one powszechnie instalowane w aplikacjach, które mają problemy z przepływem wstecznym. Ponieważ zawory te są jednokierunkowe, są tanie i oferują łatwe rozwiązania w celu rozwiązania potencjalnych problemów z przepływem zwrotnym.

Zalety stosowania zaworu jednokierunkowego

 • Pomaga zapobiegać przepływowi wstecznemu w każdym systemie;
 • Może utrzymać wysokie ciśnienie, co oznacza, że może być używany do długotrwałych operacji;
 • Pomaga służyć jako system zapasowy.

Zastosowanie zaworów zwrotnych

Zawory jednokierunkowe są powszechnie stosowane w zapobieganiu przepływowi zwrotnemu ścieków i wody pitnej. Konkretne zastosowanie zaworów zwrotnych zależy od kierunku i konfiguracji komponentu, z którym są zainstalowane. Inne zastosowania zaworów zwrotnych znajdują się w górnictwie, przemyśle przetwórczym, farmaceutycznym i energetycznym.

 1. Zawory motylkowe

Zawory motylkowe są rodzajem zaworów ćwierćobrotowych i działają podobnie jak zawory kulowe. Składają się z dysku, który jest połączony z prętem i otwiera się lub zamyka, gdy pręt obraca się, aby kontrolować kierunek przepływu. Zawory te są wykorzystywane do usług modulacyjnych i są powszechnie doceniane za ich lekkość, ekonomiczne koszty i dostępność w różnych rozmiarach.

Zalety stosowania zaworu motylkowego

 • Zawór motylkowy jest bardzo dokładny, co czyni go korzystnym w zastosowaniach przemysłowych;
 • Może być zainstalowany lub usunięty bez przemieszczania systemu rurowego;
 • Jest dość niezawodny i wymaga bardzo małej konserwacji.

Zapraszamy do następnego artykułu, w którym przedstawimy podział zaworów na podstawie ich mocy.