Sprężone powietrze jest powszechnie wykorzystywane w różnych gałęziach przemysłu, m.in. w pneumatyce, przemyśle spożywczym czy farmaceutycznym. Jednakże, w zależności od rodzaju zastosowania, wymagania co do jakości powietrza mogą się znacznie różnić. Dlatego tak ważne jest wybranie odpowiedniej klasy czystości sprężonego powietrza.

Kategorie czystości sprężonego powietrza

Istnieją trzy główne kategorie czystości sprężonego powietrza: ISO 8573-1:2010 klasy 1-4, 5-9 oraz 10-20.

Sprężone powietrze klasy 1-4

Klasy 1-4 odnoszą się do czystości sprężonego powietrza w aplikacjach, w których wymagana jest bardzo wysoka jakość powietrza, np. w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym czy elektronicznym. Każda z tych klas określa poziom czystości w odniesieniu do trzech składników:

  • wilgotności,
  • zawartości cząstek stałych,
  • zawartości oleju. 

Klasa 1 oznacza najwyższy poziom czystości, a klasa 4 – najniższy z tego przedziału. Sprężone powietrze o klasie czystości 1-4 stosuje się np. do bezpośredniego kontaktu z żywnością, wytwarzania leków czy do produkcji elektroniki.

Sprężone powietrze klasy 5-9

Klasy 5-9 mówią o czystości sprężonego powietrza w aplikacjach, w których wymagana jest niższa jakość powietrza, np. w procesach przemysłowych czy wytwarzaniu farb. Każda z tych klas określa poziom czystości w odniesieniu do dwóch składników:

  • zawartości cząstek stałych,
  • zawartości oleju. 

Klasa 5 oznacza najwyższy poziom czystości, a klasa 9 – najniższy. Sprężone powietrze o klasie czystości 5-9 może być stosowane np. do procesów chłodniczych, farbowania tkanin czy produkcji tworzyw sztucznych.

Sprawdź 7 wskazówek, jak obniżyć koszty sprężonego powietrza.

Sprężone powietrze klasy 10-20

Ten zakres klasy 10-20 czystości sprężonego powietrza, odnosi się do takich aplikacji, w których wymagana jest niska jakość powietrza, np. w procesach transportu pneumatycznego czy pakowaniu produktów. Każda z tych klas określa poziom czystości w odniesieniu tylko do jednego składnika: zawartości cząstek stałych. Sprężone powietrze o klasie czystości 10-20 może być stosowane np. do:

  • napędzania narzędzi pneumatycznych,
  • pakowania produktów,
  • transportu pneumatycznego.

Jak wybrać odpowiednią klasę czystości sprężonego powietrza?

Wybór odpowiedniej klasy czystości sprężonego powietrza zależy od rodzaju zastosowania oraz wymagań co do jakości powietrza. W przypadku zastosowań, w których wymagana jest bardzo wysoka jakość powietrza, takich jak produkcja żywności czy leków, należy wybrać sprężone powietrze o klasie czystości 1-4. W przypadku zastosowań przemysłowych, farbowania tkanin czy wytwarzania tworzyw sztucznych, wystarczająca będzie klasa czystości 5-9. Natomiast w przypadku zastosowań, w których wymagana jest niska jakość powietrza, takich jak transport pneumatyczny czy pakowanie produktów, wystarczy, że wybierzesz sprężone powietrze o klasie czystości 10-20.

Podsumowanie

Klasy czystości sprężonego powietrza, określone w normie ISO 8573-1:2010, pozwalają na wybór odpowiedniej jakości powietrza w zależności od rodzaju zastosowania. Jest on kluczowy dla zapewnienia bezpieczeństwa i jakości produktów, a także dla zwiększenia wydajności procesów przemysłowych. Warto pamiętać, że wybór niewłaściwej klasy czystości może prowadzić do poważnych problemów technicznych oraz finansowych.