W przypadku korzystania ze sprężarki powietrza, o powodzeniu projektu w dużej mierze decyduje ciśnienie powietrza. Aby w każdym zastosowaniu uzyskać odpowiednią wartość ciśnienia, należy upewnić się, że ustawienia są prawidłowe. 

Dokonaj tych regulacji i upewnij się, że ustawienia są prawidłowe, używając zawór regulacyjny ciśnienia sprężarki powietrza. W poniższym artykule omówiono sposób identyfikacji i regulacji regulatora ciśnienia.

Regulator ciśnienia – czym jest?

Jednym z najważniejszych elementów sprężarki powietrza jest regulator ciśnienia, który steruje przepływem powietrza przechodzącego przez układ. Bez tego typu funkcji regulacyjnej nie byłoby możliwości regulowania ciśnienia i natężenia powietrza, które przepływa ze zbiornika sprężarki do narzędzi pneumatycznych. Regulator chroni każde narzędzie przed nadmiernym lub niedostatecznym zasilaniem, a tym samym pomaga zapewnić jakość zastosowań pneumatycznych.

Dlaczego należy regulować sprężarkę powietrza

Regulatory ciśnienia powietrza są ważne, ponieważ do różnych typów narzędzi pneumatycznych potrzebne są różne poziomy ciśnienia. Jeśli spróbujesz zasilić narzędzie wolnoobrotowe taką samą ilością ciśnienia, jaka jest potrzebna do pracy w szybkim tempie, prawdopodobnie doprowadzisz do jego przeciążenia. W przeciwnym razie ta druga operacja prawdopodobnie nie przyniosłaby zadowalających rezultatów.

Regulacja sprężarki powietrza pozwala zmniejszyć ilość energii potrzebnej do wykonania operacji z użyciem sprężonego powietrza. Bez funkcji regulatora ciśnienia użytkownik może zużywać duże ilości energii w ciągu dnia roboczego tylko po to, aby sprostać szczytowemu zapotrzebowaniu, nawet jeśli tylko niewielka część zastosowań wymaga tak dużego zużycia energii. Zasadniczo regulacja sprężarki powietrza jest konieczna z trzech powodów: 

  1. aby prawidłowo obsługiwać narzędzia pneumatyczne, 
  2. usprawnić pracę,
  3. oszczędzać energię.

Do czego służy regulator w sprężarce powietrza?

Regulator ciśnienia jest zasadniczo zaworem sterującym, który umożliwia zwiększanie lub zmniejszanie przepływu powietrza w zależności od potrzeb danego zastosowania. Wizualnie regulator ciśnienia jest łatwy do odczytania i obserwowania, ponieważ jest wyposażony w monitor, który pokazuje dokładne ciśnienie w każdym momencie.

Ustawienia na regulatorze ciśnienia powinny być dostosowane do zadanej liczby barów odpowiedniego narzędzia. Aby narzędzie działało zgodnie z przeznaczeniem, należy ustawić regulator na tę samą wartość.

Rozbudowane systemy sprężonego powietrza a regulacja ciśnienia

Jeśli nadzorujesz duży system sprężonego powietrza, prawdopodobnie masz kilka regulatorów ciśnienia, które musisz monitorować podczas zmiany. Na przykład, jeśli z tej samej sprężarki korzysta jednocześnie kilka różnych urządzeń, potrzebny będzie regulator dla każdej maszyny zasilanej powietrzem lub narzędzia pneumatycznego. Nie byłoby dobrze, gdyby wszystkie te narzędzia pracowały przy tym samym ciśnieniu, ponieważ różne narzędzia, takie jak frezy pneumatyczne i szczotki, wymagają różnych wartości ciśnienia na obrót. Próba zmuszenia ich do pracy przy tym samym ciśnieniu może spowodować kosztowne uszkodzenie narzędzi, które nie są odpowiednio wyregulowane.

Jak regulować sprężarkę powietrza

Za każdym razem, gdy do sprężarki powietrza podłączane jest inne narzędzie pneumatyczne, może być konieczna zmiana ciśnienia w celu spełnienia wymagań danego narzędzia. Dlatego przed wymianą jednego narzędzia na inne należy koniecznie wiedzieć, jak wyregulować regulator ciśnienia sprężarki powietrza. Można to zrobić, wykonując następujące czynności:

1. Włączenie zasilania sprężarki powietrza

Aby dokonać dokładnej regulacji manometru, należy najpierw włączyć urządzenie i rozgrzać je do normalnego cyklu pracy. Należy odczekać kilka minut, aby zbiornik napełnił się świeżo sprężonym powietrzem. Ważne jest, aby podczas tej procedury regulacji mieć pełny zbiornik powietrza. Hałas emitowany przez sprężarkę po włączeniu zasilania powinien wskazywać, czy początkowe zwiększanie ciśnienia powietrza zostało przeprowadzone pomyślnie.

2. Sprawdź, czy narzędzie jest zgodne z normą PSI

Po napełnieniu aktywowanego zbiornika wystarczającą ilością powietrza należy sprawdzić ciśnienie PSI narzędzia pneumatycznego, które zostało przeznaczone do tego testu. Jeżeli ciśnienie PSI narzędzia przekracza wydajność sprężarki, należy zarezerwować to narzędzie dla innej sprężarki o większej wydajności. Jeżeli ciśnienie sprężarki przekracza wymagania danego narzędzia, można kontynuować test.

3. Podłączanie narzędzia i węża powietrznego

Podłącz narzędzie pneumatyczne do węża powietrza, a następnie podłącz ten wąż do sprężarki powietrza. Jeżeli narzędzie jest podłączane po raz pierwszy, należy poszukać portu na przyrządzie. Jeśli nie można go zlokalizować, należy sprawdzić w podręczniku użytkownika, gdzie znajduje się port.

4. Regulacja regulatora ciśnienia

Po zabezpieczeniu narzędzia i połączeń węży należy wyregulować ustawienia regulatora ciśnienia, aby dopasować je do wymagań PSI określonych na narzędziu. W większości sprężarek pokrętło znajduje się po prawej stronie regulatora ciśnienia. Jednak w niektórych sprężarkach pokrętło może znajdować się w innym miejscu maszyny. W takim przypadku należy zapoznać się z instrukcją obsługi, aby zlokalizować pokrętło regulatora ciśnienia.

5. Odblokowanie pokrętła regulatora

Na większości pokręteł regulatorów znajduje się element blokujący, który należy zwolnić, aby obrócić pokrętło. W większości przypadków blokada jest aktywowana przez naciśnięcie. Aby zwolnić pokrętło z pozycji zablokowanej, należy pociągnąć je na zewnątrz. Aby ponownie zablokować pokrętło, należy wcisnąć je z powrotem do środka. Jeżeli to nie wystarczy, należy sprawdzić w instrukcji obsługi informacje na temat blokady regulatora w danej sprężarce.

6. Regulacja ciśnienia w górę lub w dół

Aby zwiększyć ciśnienie w zbiorniku powietrza sprężarki, należy przekręcić pokrętło regulatora w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Wzrost ciśnienia powinien być łatwo zauważalny po odgłosach pracy urządzenia i odczytach na monitorze. Po osiągnięciu przez regulator żądanego ciśnienia należy wcisnąć pokrętło z powrotem, aby zablokować to ustawienie.