Wybór właściwego rurociągu sprężonego powietrza jest bardzo ważny, ponieważ to właśnie on transportuje sprężone powietrze do przewidzianych zastosowań końcowych, a wpływ na tę efektywność ma nie tylko konstrukcja systemu, ale także sam materiał, z którego wykonany jest rurociąg. 

Jakich materiałów należy używać do transportu sprężonego powietrza?

Rury i węże używane do transportu sprężonego powietrza są dostępne w różnych materiałach, takich jak między innymi: plastik, żelazo i aluminium. W porównaniu z plastikiem, metal jest ogólnie preferowanym materiałem instalacyjnym ze względu na wieloletnie doświadczenie i częstsze doświadczenia techników z jego instalacją. Najczęściej wyróżnia się dystrybucję sprężonego powietrza w czterech rodzajach rur metalowych.

Rura ocynkowana

Rura ocynkowana jest prawdopodobnie najbardziej powszechnym typem rury sprężonego powietrza. Jest to materiał, z którym instalatorzy są bardzo dobrze zaznajomieni. Powłoka galwaniczna przedłuża żywotność rury i zapewnia pewien poziom ochrony przed rdzą. Rury ocynkowane mają wyższy współczynnik tarcia niż jakikolwiek inny materiał rurowy, co zwiększa spadek ciśnienia w całej sieci.

Są one jednak nadal podatne na korozję. Powłoka galwaniczna z czasem ulega pogorszeniu, jej części powodują zatory lub stają się zagrożeniem dla bezpieczeństwa w zastosowaniach związanych ze strumieniem powietrza. Instalacja wymaga specjalistów o wysokich kwalifikacjach, którzy muszą używać urządzeń do cięcia czy gwintowania. 

Inną wadą ocynkowanych przewodów sprężonego powietrza jest to, że trudno nimi manewrować, a połączenia gwintowane lub spawane są podatne na uszkodzenia. Są one również ciężkie, co wymaga większej wytrzymałości od metod zawieszenia i mocowania całej instalacji sprężonego powietrza.

Rura aluminiowa

Aluminium ma takie same właściwości antykorozyjne jak stal nierdzewna, ale jest lżejsza, co czyni ją niezwykle łatwą w instalacjach. Straty w przewodach są zredukowane dzięki gładkiemu wnętrzu, a ponadto są odporne na korozję; oznacza to, że aluminiowe przewody sprężonego powietrza znacznie przewyższają te ocynkowane pod względem początkowej i długoterminowej efektywności systemu rurociągów, co oznacza, że koszt posiadania w całym okresie eksploatacji jest niższy niż w przypadku innych materiałów. Dodatkową zaletą aluminiowych rur sprężonego powietrza jest łatwość rekonfiguracji systemu rurociągów w przypadku rozbudowy lub zmiany lokalizacji obiektu.

Rury ze stali nierdzewnej

Główną zaletą materiału ze stali nierdzewnej jest to, że nie ma ryzyka korozji lub degradacji na wewnętrznej lub zewnętrznej stronie tych rur. Kilka branż ma rygorystyczne wymagania, takie jak farmaceutyczne, szpitale, laboratoria badawcze, gdzie jako materiał wykonania rurociągów zalecana jest stal nierdzewna SS304L lub SS316L. 

Rura miedziana

Ten rodzaj metalu jest wolny od korozji i łatwy do cięcia i spawania. Jest lekki i ma szeroki zakres dostępnych kształtek ze względu na częste zastosowanie w hydraulice. Jest łatwy do zawieszenia, a duża liczba specjalistów jest zaznajomiona z pracą z tym materiałem. Rury miedziane są głównie używane w zastosowaniach medycznych ze względu na swoje właściwości anty-mikrobiologiczne.

Rura z tworzywa sztucznego

Coraz częściej wybiera się także plastikowe rury do budowy instalacji sprężonego powietrza, ponieważ są one tanie, odporne na korozję i łatwe w montażu. Jednak do dystrybucji sprężonego powietrza nie można używać byle jakich rur plastikowych. Używanie rur PVC w jakimkolwiek zastosowaniu sprężonego powietrza jest niezwykle niebezpieczne i nie jest zalecane przez wiele stowarzyszeń i producentów. 

Kiedy powietrze jest sprężane wewnątrz rur PVC, rura może puchnąć i pękać pod wysokim ciśnieniem, wysyłając odłamki PVC na zewnątrz, potencjalnie raniąc osoby w bliskim zasięgu. Materiał ten pogarsza się z czasem i staje się kruchy, co sprawia, że szansa na wyciek lub wybuch jest bardziej prawdopodobna w miarę upływu czasu.

Używaj właściwych materiałów do budowy rurociągów

Przy projektowaniu przyszłościowego systemu dystrybucji sprężonego powietrza coraz więcej obiektów wybiera aluminiowe rurociągi ze względu na ich wytrzymałość strukturalną, lekkość i wysoką odporność na korozję. Chociaż początkowy koszt materiałów będzie wyższy niż w przypadku rur ocynkowanych, oszczędności na robociźnie instalacyjnej z nawiązką zrekompensują różnicę w kosztach materiałów.

Rury ze stali nierdzewnej są zalecane dla zakładów, które używają sprężarek bezolejowych, aby uniknąć problemów z korozją i wynikającego z niej zanieczyszczenia. W przeszłości spawanie stali nierdzewnej było jedyną opcją i było bardzo czasochłonne i kosztowne. Jednakże wprowadzono nowe innowacje i obecnie dostępne są systemy pneumatyczne z zaciskami ze stali nierdzewnej. Ta nowa technologia instalacji może obniżyć koszty instalacji do ułamka tego, co było kiedyś.

Aby uzyskać jak najwięcej korzyści z konfiguracji rur, ważne jest, aby przestrzegać instrukcji i zaleceń producenta dotyczących sposobu instalacji systemu. Należy pamiętać o przestrzeganiu wszystkich specyfikacji i ograniczeń wymienionych dla ciśnień i temperatur. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z ekspertem Pneumatyka Łódź.