Po latach pracy w zawodzie projektanta sieci, wydawać by się mogło, że zna się tę branżę na wylot. Czy aby na pewno? W dzisiejszym wpisie przedstawiamy kilka opisów i rozwiązań  najbardziej problematycznych zagadnień w branży pneumatycznej. Na co zatem zwrócić uwagę, projektując instalację sprężonego powietrza?

Sprężarkownia – czy potrzebne jest osobne pomieszczenie dla sprężarek?

Większość urządzeń, nie mając zapewnionej odpowiedniej wentylacji, nie działa prawidłowo. Taka sytuacja ma też miejsce w przypadku sprężarki śrubowej – może się ona przegrzewać, doprowadzając, prędzej czy później, do awarii. Jedną z nich są przecieki oleju. 

Większość sprężarek, działa do momentu, w którym nie zostanie przekroczona dopuszczalna temperatura. W przypadku niezapewnienia odpowiednich warunków w ich otoczeniu, możliwe jest przegrzewanie się urządzenia. 

Po osiągnięciu wyznaczonej temperatury, sprężarka powietrza wyłącza się, powodując jednocześnie odcięcie całej instalacji. Może za sobą ciągnąć na przykład, przestoje w produkcji, które generować będą straty finansowe. Warto wspomnieć też o tym, że nieodpowiednie osadzenie urządzenia może spowodować problemy z serwisem – może stać się on wręcz niemożliwy do wykonania. Usytuowanie sprężarki podyktowane jest także wymogami wynikającymi z norm środowiskowych czy przepisów BHP. 

Podsumowując: czy potrzebne jest osobne pomieszczenie dla sprężarek? W miarę możliwości, dobrze zaprojektować osobne pomieszczenie dla sprężarki wraz z zespołem uzdatniania sprężonego powietrza i zbiornika ciśnieniowego. Dzięki takiemu rozwiązaniu, cała instalacja funkcjonować będzie lepiej. Łatwiej jest również w przeznaczonym specjalnie ku temu pomieszczeniu zapewnić odpowiednią wentylację i dostęp do urządzeń. 

Urządzenia do uzdatniania powietrza

Kolejnym aspektem omawianym dziś będą potencjalne zanieczyszczenia i woda w instalacji. Aby uniknąć dostania się ich do instalacji, warto zaproponować inwestorowi rozwiązanie. Być może wygeneruje ono koszty dodatkowe, ale pozwoli uniknąć poniesienia znacznie większych kosztów wynikających z koniecznych serwisów oraz przestoju w działaniu przedsiębiorstwa. Tym rozwiązaniem jest podłączenie do sprężarki zewnętrznego osuszacza ziębniczego (chłodniczego). Aby otrzymać dobrej jakości powietrze, pozbawione wody i zanieczyszczeń aż w 90%, sugerujemy zastosowanie schematu: sprężarka – zbiornik – filtr wstępny – osuszacz – filtr dokładny i filtr odolejający. 

Podpowiedź: W zbiorniku, warto zamontować automatyczny spust kondensatu. Użytkownicy instalacji często nie otwierają kranu spustowego, tym samym maleje pojemność zbiornika.

Odległość punktów odbioru a wydajność instalacji pneumatycznej

Zbyt duże odległości pomiędzy punktami odbioru, w trakcie pracy wszystkich urządzeń w sprężarkowi, sprawiają, że wytwarzana jest zbyt mała ilość sprężonego powietrza w instalacjach, znajdujących się w firmach czy zakładach produkcyjnych. Jednym z możliwych rozwiązań, które można zaproponować inwestorowi, jest zwiększenie średnicy instalacji. 

Projektując takie rozwiązanie, trzeba w szczególności zwrócić uwagę na opis połączeń i dokładność rysunku. Dzięki temu wykonawca może wykonać montaż instalacji, zapewniając bezwzględną jej szczelność. W przypadku, kiedy pojawi się jakaś nieszczelność – rezultat będzie niezgodny z zamierzonym. Projektując, należy pamiętać, że średnica głównego rurociągu prowadzącego od zbiornika, do ostatniego punktu odbioru powinna mieć tę samą średnicę. 

Wyjątek: zejście z głównego rurociągu do punktów odbioru, musi być zredukowane do wymaganego przepływu. 

Podsumowanie

Poruszyliśmy tu tylko trzy kwestie – wiadomym jest, że jest ich znacznie więcej. Stopniowo będziemy się dzielić wiedzą z kolejnych zagadnień związanych z pneumatyką. Nasza firma działa na rynku, łącząc doświadczenie z wiedzą o najnowszych rozwiązaniach technologicznych. Chętnie podzielimy się naszymi zasobami – zapraszamy do czytania naszych kolejnych wpisów i kontaktu telefonicznego oraz mailowego.