Procesy usuwania nieszczelności sprężonego powietrza są często ignorowane, przez kierownictwo, a także przez niektóre strony trzecie nastawione na odzyskiwanie energii.

Problem ten można określić jako „nadmiar obietnic” i „brak dostaw”. W latach 90-tych, podstawowy transfer energii związany z nieefektywnością sprężonego powietrza stał się głównym celem programów redukcji energii, obiecujących wspaniałe rezultaty przy niskich nakładach inwestycyjnych.

Nieszczelności: pierwszy krok do optymalizacji kosztów

Najmniej skomplikowanym programem, najłatwiejszym do zrozumienia i wdrożenia było usunięcie nieszczelności. Redukcja nieszczelności, która umożliwiała oszczędność rzędu nawet przy 50 000 PLN / rok oszczędności stał się hasłem przewodnim. Kierownictwo łatwo dało się przekonać do poparcia tych programów o niskich kosztach i wysokiej stopie zwrotu, a wyścig trwał. Ale wyniki były „niezadowalające”.

Rzetelne określanie nieszczelności

Niektórzy „profesjonalni specjaliści od nieszczelności” byli znani z tego, że znajdowali więcej nieszczelności niż rzeczywistego dopływu powietrza.

Obiecywane oszczędności w postaci sześciocyfrowych redukcji powietrza nie zarejestrowały nawet niewielkiej zmiany na miesięcznym rachunku za prąd. Zdarzało się także wiele udanych usprawnień, które osiągnęły dobre wyniki; jednak wciąż widzimy te same problemy dzisiaj, gdy źle wdrożone programy wciąż rozczarowują.

Nie przeceniaj wielkości i skali nieszczelności

W przeszłości większość wycieków sprężonego powietrza była szacowana przez doświadczonych specjalistów. Gdy znaczna liczba nieszczelności została zidentyfikowana i naprawiona, a sytuacja na to pozwalała, całkowita dokładność pomiaru nieszczelności była sprawdzana za pomocą działań przed i po wykonaniu czynności w systemie, takich jak odczyty przepływomierza w czasie wyłączenia, testy upustowe itp. Dalsze testy pozwoliły na stworzenie kolejnej dokładnej wytycznej:

Kiedy 100 nieszczelności zostanie znalezionych i zwymiarowanych, szczelny system: powinien mieć średnią około 3 cfm każdy. Typowy system charakteryzuje się średnią około 4 cfm każdy, a system o dużej nieszczelności ma średnią około 5 cfm każdy. Liczby powyżej lub poniżej tych poziomów powinny mieć wyraźne omówione.

Głównym problemem jest to, że niedoświadczony personel często ma tendencję do przeszacowywania rzeczywistej objętości (cfm), co po zakończeniu projektu i uzyskaniu rozczarowujących wyników powoduje utratę poparcia kierownictwa.

Wycena nieszczelności

Po dokładnym określeniu całej listy nieszczelności i ich naprawieniu, kolejnym istotnym wyzwaniem jest oszacowanie wpływu projektu dotyczącego nieszczelności na miesięczny lub roczny rachunek za energię elektryczną. Dla kierownictwa jest to moment do zastanowienia – czy warto naprawiać nieszczelności sprężonego powietrza?

Często projekt dotyczący nieszczelności określa koszt wytworzenia całkowitego przecieku powietrza według objętości (cfm), ciśnienia (psig), godzin w roku i stawki za energię. Obliczane koszty wytworzenia możliwej do zaoszczędzenia ilości sprężonego powietrza w rocznym koszcie energii elektrycznej – prawdopodobnie nie są rzeczywistą wartością, możliwą do odzyskania.

Prawdziwa oszczędność zależy od sytuacji w zakładzie

W zależności od modelu operacyjnego przed i po realizacji projektu, prawdziwa wartość odzyskiwalna będzie się różnić w zależności od „mocy właściwej” systemu netto (scfm/kW). Jeśli redukcja ilości powietrza w wyniku realizacji projektów dotyczących nieszczelności pozwoli systemowi na całkowite wyłączenie bardzo nieefektywnej sprężarki powietrza, ogólna moc właściwa systemu poprawi się, a ogólne oszczędności mogą być zaniżone.

Podsumowując, jest to zależne od sytuacji w miejscu instalacji. Analiza finansowa musi mieć dokładny bazowy koszt operacyjny, a następnie dokładny koszt po zakończeniu projektu. Przewidywanie wyników kW i kWh musi być dokładne. 

Wyeliminowanie większości wycieków sprężonego powietrza i utrzymanie niskiego poziomu wycieków nie jest jednorazowym wydarzeniem, lecz ciągłym programem i aby odnieść sukces, musi zostać zaakceptowane przez cały personel, co często wymaga zmiany kultury.

Czy wycieki sprężonego powietrza są warte znalezienia, naprawienia i utrzymania?

Przykładowa realizacja z 2021 roku pokazuje, że przez godzinę jesteśmy w stanie wykryć nieszczelności, które w skali roku powodują niepotrzebny wydatek rzędu 30 000 PLN. Zapraszamy do realizacji: godzina pracy, oszczędność 30 000 zł
Firma Pneumatyka Łódź stale przeprowadza przeglądy i oceny systemów sprężonego powietrza i często znajduje okazje do obserwacji i pomiarów realnych przecieków sprężonego powietrza w rzeczywistych sytuacjach. Wierzymy, że nic nie zastąpi doświadczenia w określaniu wielkości nieszczelności; jednakże nowoczesny sprzęt oferuje nowe, znaczące możliwości. Posiadamy najnowsze urządzenie do ultradźwiękowej detekcji sprężonego powietrza oraz próżni. Zapraszamy do kontaktu.