Bez względu na środowisko pracy – plac budowy, biuro korporacyjne czy obiekt inżynieryjny – konieczne jest, aby wszyscy pracownicy nie tylko znali politykę i procedury bezpieczeństwa, ale aby firma skupiała się na tych środkach bezpieczeństwa przez całą dobę. Bezpieczeństwo to kultura, którą trzeba żyć, aby była skuteczna.

W branży sprężonego powietrza szczególnie ważna jest świadomość protokołów bezpieczeństwa. Każda sprężarka i system sprężonego powietrza, niezależnie od wielkości, stwarza potencjalne zagrożenia. Od instalacji systemu sprężonego powietrza, poprzez monitorowanie, aż po serwisowanie maszyn – w pracy ze sprężarkami powietrza jest wiele ruchomych części. Wiedza o tym, co należy robić i jak robić to bezpiecznie, jest kluczowa.

Poniżej przedstawiamy 7 wskazówek, które pozwolą Ci bezpiecznie pracować ze sprężonym powietrzem i jego urządzeniami!

  1. Pamiętaj – sprężone powietrze to źródło energii! Jak każde źródło energii, tak i jego użycie wiąże się z niebezpieczeństwem.  

a. Nie poddawaj działaniu ciśnienia żadnego zbiornika, który nie jest do tego przeznaczony i nie przekraczaj ciśnienia roboczego żadnego zbiornika ciśnieniowego.

b. Należy uważać na węże – uszkodzony zawór, szybkozłączka lub przecięty wąż będzie biczował i może być bardzo niebezpieczny.

c. Uważać na takie elementy jak pył, czy brud mogą się unosić w powietrzu, jeśli są wdmuchiwane za pomocą sprężonego powietrza. Stanowi to zagrożenie dla uszu, oczu i płuc znajdujących się w pobliżu.

d. Sprężone powietrze to nie zabawka! Pozornie zabawne działania z użyciem sprężonego powietrza doprowadziły do niebezpiecznych dla życia i zdrowia sytuacji, a nawet do śmierci.

  1. Używaj odpowiednich rur i węży – podczas projektowania i budowy sieci dystrybucyjnej należy używać wyłącznie materiałów odpowiednich dla sprężonego powietrza. Zdecydowanie odradzamy stosowania elementów w wykonaniu z PCV, ponieważ mogą one stać się kruche i pęknąć, powodując potencjalne zagrożenie.
  1. Przeczytaj instrukcję. Choć może się to wydawać intuicyjne, instrukcja obsługi dołączona do sprzętu zawiera wiele informacji na temat sposobu działania maszyn. Trzymanie się najlepszych praktyk zawartych w instrukcji zapewnia, że Twój sprzęt pozostanie w doskonałym stanie przez jak najdłuższy czas!
  1. Zorganizuj szkolenie dla Twojego personelu. Tylko przeszkoleni, doświadczeni pracownicy powinni obsługiwać urządzenia działające ze sprężonym powietrzem. Nie wolno pozwalać osobom nieprzeszkolonym na pracę przy sprężarkach lub urządzeniach pokrewnych.
  1. Zawór odcinający. Podczas pracy ze sprężonym powietrzem należy zawsze pamiętać o zapewnieniu bezpieczeństwa poprzez odłączenie lub odizolowanie punktu poboru od źródła.
  1. Podczas wykonywania konserwacji sprężarka powietrza powinna być odłączona od zasilania, zablokowana i oznaczona elektrycznie oraz pneumatycznie. W przypadku braku pewności co do sposobu wykonania określonej czynności konserwacyjnej należy skonsultować się z wykwalifikowanym usługodawcą. Aby uzyskać najlepsze wyniki, sprężarka i sprzęt do uzdatniania powietrza powinny być poddawane regularnej konserwacji przez przeszkolonego i certyfikowanego technika.
  1. Noszenie właściwe wyposażenie ochronne. W zależności od sposobu użycia sprężone powietrze może stanowić zagrożenie, które może mieć wpływ na słuch, układ oddechowy i wzrok. Chroń siebie i swoich pracowników przed kontaktem z nim, stosując odpowiedni sprzęt ochrony osobistej.

Dla Pneumatyka Łódź bezpieczeństwo jest na pierwszym miejscu we wszystkim, co robimy. Wyznaczamy bardzo ambitne standardy dotyczące bezpieczeństwa pracy przy realizowanych projektach.