Sprężone powietrze jest coraz częściej niezbędne w zastosowaniach przemysłowych, ale może być kosztowne, jeśli nie zachowasz ostrożności. Poświęcając czas i uwagę systemom sprężonego powietrza, możesz zidentyfikować nieefektywności, które po usunięciu sprawią, że sprężone powietrze stanie się niedrogim rozwiązaniem. 

Detekcja nieszczelności instalacji sprężonego powietrza to absolutne minimum, by zredukować koszty w Twojej firmie. Poniżej przedstawiamy 7 istotnych wskazówek, które pozwolą obniżyć koszty sprężonego powietrza.

1. Przeanalizuj zużycie sprężonego powietrza

Zazwyczaj tylko połowa wytworzonego sprężonego powietrza jest wykorzystywana do docelowego procesu. Druga połowa jest tracona przez sztuczne zapotrzebowanie, niewłaściwe użycie i nieszczelności. Sztuczne zapotrzebowanie powstaje, gdy istnieją dodatkowe marginesy przy wymiarowaniu systemów sprężonego powietrza pod względem wymaganego przepływu lub ciśnienia. Może ono stanowić około 10% do 15% zużycia sprężonego powietrza, co w efekcie przekłada się na marnowanie pieniędzy.

Upewnij się, czy w zakładzie nie występują potencjalnie niewłaściwe zastosowania sprężonego powietrza, takie jak nadmuch na otwartą przestrzeń, chłodzenie personelu, chłodzenie szaf lub silników pneumatycznych. Niektóre z tych zastosowań, w tym chłodzenie szafek, mieszanie cieczy i wytwarzanie próżni, mogą być obsługiwane bardziej efektywnie przez inne urządzenia – np. wentylator, dmuchawę lub pompę próżniową. Zużywają one mniej energii niż sprężarki powietrza.

Wiedza o tym, dokąd trafia sprężone powietrze, jest pierwszym krokiem do opracowania planu działania w celu zmniejszenia niepotrzebnego zużycia sprężonego powietrza.

2. Kontrola rozprowadzania sprężonego powietrza

Kontrola rozprowadzania oznacza sprawdzenie, czy nie ma przecieków, a także ocenę rozmiaru rur. Zarówno nieszczelności, jak i nieprawidłowy rozmiar rur mogą powodować niepożądane spadki ciśnienia, co powoduje, że system sprężonego powietrza pracuje ciężej i zużywa więcej energii. 

Detekcja nieszczelności instalacji sprężonego powietrza to absolutne minimum, by zredukować koszty w Twojej firmie. W niektórych systemach nieszczelności odpowiadają za 20% do 30% zużycia powietrza. Przyjrzyjmy się kilku obliczeniom i przykładom, aby zrozumieć wpływ nieefektywności dystrybucji.

Nieszczelności

Przy wzroście ciśnienia może dojść do podwyższenia zużycia sprężonego powietrza nawet o około 50%. Ten wzrost zmarnowanego powietrza może szybko zwiększyć koszty energii, więc nieszczelności powinny być identyfikowane i usuwane tak szybko, jak to możliwe.

Podczas gdy niektóre większe nieszczelności mogą być słyszalne nawet podczas spaceru przy systemie, audyt jest najlepszym sposobem na zapewnienie, że wszystkie nieszczelności zostały znalezione. Ultradźwiękowe wykrywacze nieszczelności są dostępne w ramach współpracy przy wykrywaniu nieszczelności instalacji sprężonego powietrza w celu znalezienia drobnych nieszczelności. Wystarczy skontaktować się z Pneumatyką Łódź, by zażegnać ten problem. 

3. Obniżenie ciśnienia

Często możesz spotkać się z systemami pracującymi pod wysokim ciśnieniem, aby zaspokoić potrzeby tylko jednego punktu poboru. Może to prowadzić do marnowania dużych ilości sprężonego powietrza, zwłaszcza gdy potrzeby ciśnieniowe różnych użytkowników końcowych są bardzo zróżnicowane. Aby uniknąć generowania niepotrzebnych ilości sprężonego powietrza, warto spróbować zastosować oddzielną sprężarkę lub urządzenie wspomagające. W ten sposób pozostała część systemu może nadal pracować przy niższym ciśnieniu, zmniejszając przecieki i wskaźniki wykorzystania, a ostatecznie zmniejszając ogólne zużycie energii.

4. Upewnij się, że zbiorniki powietrza są używane prawidłowo

Dobór wielkości i rozmieszczenie zbiorników powietrza ma kluczowe znaczenie dla obniżenia kosztów sprężonego powietrza. Zbiorniki sprężonego powietrza odgrywają istotną rolę w procesie wytwarzania sprężonego powietrza. Przechowują one sprężone powietrze przed jego końcowym wykorzystaniem i służą jako bufor pomiędzy sprężarką a systemem, modulując zmiany ciśnienia, które mogą wystąpić podczas sprężania. 

Zapoznaj się z 6 kluczowymi czynnikami, które wpływają na miejsce ustawienia sprężarki powietrza.

5. Wybierz właściwy osuszacz i filtr

Proces osuszania sprężonego powietrza jest często źle rozumiany, co skutkuje nieefektywnym połączeniem systemów, które powodują straty energii i pieniędzy. Często otrzymujemy pytania dotyczące doboru osuszacza i filtra, takie jak:

  • Czy powinienem kupić osuszacz sorpcyjny czy chłodniczy?
  • Jaki poziom filtracji jest mi potrzebny?
  • Czy potrzebuję tych wszystkich filtrów, regulatorów i środków smarnych?

Niezależnie od pytania, odpowiedź jest prawie zawsze taka sama: zależy to od zastosowania. Istnieje jednak kilka uniwersalnych wskazówek, których należy przestrzegać przy stosowaniu osuszaczy i filtrów, a które mogą pomóc w obniżeniu kosztów sprężonego powietrza:

  • Nie należy osuszać sprężonego powietrza bardziej, niż wymaga tego aplikacja. Jest to niepotrzebne i powoduje marnowanie pieniędzy.
  • Warto rozważyć wstępne osuszenie za pomocą osuszacza chłodniczego, a następnie osuszać dalej tylko do spełnienia wymagań punktu użycia.
  • Każdy filtr powoduje spadek ciśnienia, co kosztuje pieniądze. Nie należy filtrować więcej niż to konieczne.

6. Odzyskaj ciepło generowane przy pracy sprężarki powietrza

Ciepło jest zawsze produktem ubocznym sprężania powietrza. W rzeczywistości, z niektórych sprężarek można odzyskać nawet 90% do 95% ciepła! Jednostka chłodzona chłodnicą może dostarczać powietrze do ogrzewania pomieszczeń w budynku, a jednostka chłodzona wodą może wytwarzać gorącą wodę do użytku w zakładzie. Zamiast kierować gorącą sprężarkę na zewnątrz lub wylewać gorącą wodę, wykorzystaj te zasoby do zasilania zakładu, aby zaoszczędzić pieniądze.

7. Wybierz właściwą sprężarkę powietrza

Wybór właściwej sprężarki powietrza dla danego procesu jest sprawą nadrzędną. Chociaż istnieje wiele opcji, ważne jest, aby zrozumieć różne typy sprężarek i korzyści kosztowe, jakie oferują. Każda technologia ma swoje unikalne zalety w zależności od zapotrzebowania zakładu i zastosowania.

Wkrótce przygotujemy kompletny poradnik, jak właściwie wybrać sprężarkę powietrza. Zapraszamy do śledzenia naszego bloga!

Podsumowanie – obniżenie kosztów sprężonego powietrza

Powyższe wskazówki to tylko początek. Wdrażanie praktyk, które umożliwią oszczędność energii i kosztów, wymaga czasu i ciągłego zaangażowania. Stosując się do powyższych praktyk, Twój zakład może zaoszczędzić znaczne ilości energii i pieniędzy. Jeśli masz dodatkowe pytania – zapraszamy do kontaktu!