Umiejscowienie sprężarki powietrza w zakładzie ma decydujący wpływ na jej wydajność. Lokalizacja ma wpływ nie tylko na działanie samej sprężarki… może mieć również wpływ na efektywność zakładu i wydajność pracowników!
Aby pomóc w znalezieniu idealnego miejsca dla urządzenia, poniżej przedstawiamy sześć kluczowych czynników, które należy rozważyć przed ustaleniem ostatecznej lokalizacji sprężarki powietrza.

1. Możliwość serwisowania i dostępność

Sprężarka powietrza powinna być zawsze dostępna w celu serwisowania. Miejsce na pełne otwarcie drzwi z dowolnej strony sprężarki, co oznacza, że podczas serwisowania można wymieniać różne elementy.

Należy pamiętać, że niektóre elementy urządzenia są większe i mogą wymagać więcej miejsca, aby można je było łatwo wyjąć, wymienić lub naprawić. Upewnij się, że uwzględniasz tę odległość przy rozmieszczaniu sprężarki powietrza.

Niemniej jednak, mogą zdarzyć się sytuacje, które będą wymagały umieszczenia sprężarki powietrza w mniej idealnym miejscu, co może oznaczać konieczność podjęcia dodatkowych kroków w celu zapewnienia bezpieczeństwa i dostępu do niej. Na przykład, jeśli urządzenie znajduje się na antresoli, konieczne może być zastosowanie stałych schodów i podpór, aby serwisowanie sprężarki było bezpieczne i wygodne.

Jeśli sprężarka powietrza znajduje się w bardziej skomplikowanej lokalizacji, należy pamiętać, że naprawy, wymiana głównych elementów, a nawet regularna konserwacja zapobiegawcza będą droższe ze względu na dłuższy czas i być może większą liczbę techników potrzebnych do wykonania tych zadań.

2. Cyrkulacja powietrza i temperatura otoczenia w pomieszczeniu

Cyrkulacja powietrza i temperatura otoczenia w pomieszczeniu mają decydujące znaczenie dla utrzymania działania systemu przy minimalnym czasie przestoju.

Podczas instalowania sprężarki powietrza, należy upewnić się, że początkowa temperatura powietrza w pomieszczeniu jest niska. Sprężarki powietrza wytwarzają własne ciepło, co oznacza, że dodatkowe ciepło może spowodować wyłączenie maszyny. Temperatura w pomieszczeniu, w którym znajduje się sprężarka, powinna wynosić 0 – 40°C. Jeśli sprężarka powietrza pracuje w pomieszczeniu o temperaturze zbliżonej do granic tego zakresu, z pewnością dojdzie do szybszego zużycia środków smarnych. Będzie to wymagało częstszej konserwacji sprężarki.

System będzie również wymagał odpowiedniej cyrkulacji powietrza i wentylacji, aby zapobiec wyłączeniu przy wysokich temperaturach. Sprężarki wytwarzają ciepłe powietrze. Jeśli więc system znajduje się w zamkniętej przestrzeni, może to spowodować, że w pomieszczeniu będzie coraz cieplej, co doprowadzi do wyłączenia się sprężarki z powodu przegrzania. Można temu zapobiec, wyprowadzając powietrze wylotowe na zewnątrz. Dzięki temu powietrze wlotowe urządzenia jest znacznie chłodniejsze, a jednocześnie zmniejsza się prawdopodobieństwo wyłączenia przy wysokiej temperaturze.

3. Lokalizacja źródła energii od sprężarki

Czy w pobliżu sprężarki znajduje się źródło zasilania?

Wierzcie lub nie, ale odległość pomiędzy źródłem zasilania a sprężarką ma znaczenie. Im dalej znajduje się źródło zasilania, tym droższe jest okablowanie sprężarki.

4. Czystość otaczającego powietrza

Jeśli powietrze wokół sprężarki powietrza jest zanieczyszczone, może to wymagać więcej czynności konserwacyjnych. Jeśli to możliwe, umieść sprężarkę powietrza w miejscu, w którym ma ona dostęp do czystego powietrza. Jeśli nie można uniknąć umieszczenia sprężarki w miejscu o znacznym zapyleniu i zabrudzeniu powietrza, można rozważyć kanałowe doprowadzenie powietrza wlotowego.

5. Utrzymywanie obszaru wokół sprężarki w czystości

Jeśli Twój obiekt musi pozostać czysty przez cały czas (jak np. zakład pakowania żywności), powinieneś rozważyć użycie centrum izolacyjnego wokół sprężarki powietrza. W pewnym momencie sprężarka może mieć wycieki oleju z powodu nagromadzenia się go w maszynie. Centrum rozdzielające będzie działać jak rynna, przechwytując olej i zapobiegając jego rozlaniu na podłogę. 

6. Zakłócenia w pracy pracowników – poziom hałasu i wibracji

Czy pracownicy stale znajdują się w pobliżu sprężarki powietrza? Jeśli tak, to warto ponownie ocenić, gdzie znajduje się sprężarka. Niektóre urządzenia mogą być hałaśliwe, co może prowadzić do zmniejszenia wydajności i niezadowolenia pracowników.

Jeżeli urządzenie jest wyjątkowo głośne, można rozważyć podjęcie jednego z następujących działań:

1. Ulokowanie sprężarki z dala od pracowników.

2. Wybór innej, cichej, sprężarki powietrza.

3. Zbudowanie pomieszczenie dla sprężarki z dźwiękochłonnymi ścianami.

Komercyjna sprężarka powietrza może również powodować drgania podłóg. Może to również prowadzić do zakłóceń pracy dla osób pracujących w pobliżu. Jeśli Twoja sprężarka powoduje wibracje, możesz użyć tłumików drgań, aby ograniczyć przenoszenie drgań między sprężarką a podłogą, na której jest zamontowana.

Zachęcamy do kontaktu z naszą firmą Pneumatyka Łódź. Sprężarki powietrza to nasza specjalność, z przyjemnością pomożemy przy wyborze odpowiedniego sprzętu, a także przy instalacji sprężarki we właściwej lokalizacji.