Systemy sprężonego powietrza opierają się na wykorzystaniu suchego powietrza w celu wytworzenia wysokiej jakości powietrza użytkowego. W przypadku większości funkcji sprężonego powietrza, nie powinno ono zawierać żadnej płynnej wilgoci. Ponieważ w instalacjach sprężonego powietrza wykorzystuje się wyłącznie suche powietrze, wilgoć może powodować problemy w instalacji. Dlatego tak ważne jest usuwanie jej ze sprężonego powietrza. 

Suche powietrze w instalacji sprężonego powietrza pomaga zapobiegać korozji, co wydłuża okres eksploatacji urządzeń.

Szkodliwość wilgoci w instalacji sprężonego powietrza

Zacznijmy od tego, abyś zrozumiał, że wilgoć występująca w sprężonym powietrzu może być szkodliwa dla sprzętu i narzędzi, które obsługujesz. Oto w jaki sposób:

  • wilgoć blokuje przewody sterowania powietrzem i może powodować nieprawidłowe działanie oprzyrządowania,
  • uszkadza narzędzia pneumatyczne poprzez zakłócanie smarowania,
  • woda może bezpośrednio wpływać na procesy, przedostając się przez skondensowany strumień powietrza.

Usuwanie wilgoci ma kluczowe znaczenie dla ochrony sprzętu przed powyższymi problemami. Osuszacze powietrza usuwają wilgoć w celu ochrony sprężarki powietrza i narzędzi przed korozją. Istnieje wiele czynników, które wpływają na to, który osuszacz powietrza może być odpowiedni dla Twojej firmy i zastosowania. 

Usuwanie wilgoci ze sprężonego powietrza

Wyróżnia się pięć głównych technik usuwania wilgoci ze sprężonego powietrza.

1. Chłodzenie i separacja

Kiedy gorące sprężone powietrze jest chłodzone, zachodzi skraplanie dużej ilości wody. Jednak w tym momencie wilgoć może być oddzielona od powietrza, co poprawi wydajność procesu. Można to zrobić za pomocą filtra separatora wody, aby usunąć jak najwięcej wilgoci z powietrza. Filtr ten jest przeznaczony do usuwania dużych ilości powietrza poprzez siłę odśrodkową. Może on zwykle usunąć 40-60% wody z powietrza. 

2. Nadmierne sprężanie

Występuje wtedy, gdy powietrze jest doprowadzane do wyższego poziomu ciśnienia niż zamierzone. Następnie rozpręża się do ciśnienia roboczego, aby mogło być wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Nadkompresja działa najlepiej w przypadku mniejszych przepływów powietrza.

3. Osuszanie membranowe

Proces osuszania membranowego zachodzi, gdy składniki gazu selektywnie przenikają w powietrzu w celu oddzielenia pary wodnej. Mokre sprężone powietrze jest filtrowane przez cylinder i gromadzi się we włóknach. Suche powietrze jest w stanie dalej przechodzić przez te włókna i odpowiednio funkcjonować.

4. Osuszanie absorpcyjne

W tym procesie do zbierania pary wodnej wykorzystywany jest chemiczny materiał absorpcyjny. Materiałem absorpcyjnym jest zazwyczaj chlorek sodu lub kwas siarkowy i może występować w stanie stałym lub ciekłym. Ta metoda nie jest tak powszechna, jak inne metody osuszania.

5. Osuszanie adsorpcyjne

Ta metoda polega na wykorzystaniu materiału higroskopijnego do osuszania wilgotnego powietrza. Stosowane materiały mogą obejmować żel krzemionkowy, sita molekularne i aktywowany tlenek glinu. Najczęściej stosowanym sprzętem są osuszacze adsorpcyjne, osuszacze z regeneracją z podgrzewanym przedmuchem, osuszacze z regeneracją z dmuchawą i osuszacze z ciepłem sprężania.

Upewnij się, że wybierzesz osuszacz powietrza odpowiedni dla Twojej firmy

Wilgoć w przewodach sprężonego powietrza powoduje krytyczne problemy. Upewnij się, że znajdziesz taki osuszacz powietrza, które sprawdzi się w Twoim zastosowaniu. Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się więcej o tym, jaki osuszacz powietrza może pomóc Ci usunąć wilgoć ze sprężonego powietrza!