Sprężarka powietrza jest niezbędnym elementem wielu zakładów produkcyjnych i warsztatów. Wydajność sprężarki powietrza ma bezpośredni wpływ na efektywność pracy, dlatego warto zwrócić uwagę na czynniki, które mogą wpłynąć na jej działanie. W tym artykule przedstawimy 10 kluczowych czynników wpływających na wydajność sprężarki powietrza oraz ich wpływ na pracę urządzenia.

1. Umiejscowienie sprężarki powietrza

Umiejscowienie sprężarki powietrza w zakładzie ma decydujący wpływ na jej wydajność. Lokalizacja ma wpływ nie tylko na działanie samej sprężarki, ale również na efektywność zakładu i wydajność pracowników.

Możliwość serwisowania i dostępność

Sprężarka powietrza powinna być zawsze dostępna w celu serwisowania. Zwróć uwagę, żeby było miejsce na otwarcie drzwi z dowolnej strony sprężarki, aby podczas serwisowania można wymieniać różne elementy.

Cyrkulacja powietrza i temperatura otoczenia w pomieszczeniu

Takie czynniki jak cyrkulacja powietrza i temperatura mają decydujące znaczenie dla utrzymania działania systemu przy minimalnym czasie przestoju.

Lokalizacja źródła energii od sprężarki

Czy w pobliżu sprężarki znajduje się źródło zasilania? Odległość pomiędzy źródłem zasilania a sprężarką ma znaczenie. Im dalej znajduje się źródło zasilania, tym droższe jest okablowanie sprężarki.

2. Czystość otaczającego powietrza

Jeśli powietrze wokół sprężarki powietrza jest zanieczyszczone, może to wpływać na większą ilość czynności konserwacyjnych. Jeśli to możliwe, umieść sprężarkę powietrza w miejscu, w którym ma ona dostęp do czystego powietrza.

3. Utrzymywanie czystości wokół sprężarki

Jeśli Twój obiekt musi pozostać czysty przez cały czas (jak np. w zakładzie pakowania żywności), powinieneś rozważyć użycie centrum izolacyjnego wokół sprężarki powietrza.

4. Zakłócenia w pracy pracowników – poziom hałasu i wibracji

Czy Twoi pracownicy stale znajdują się w pobliżu sprężarki powietrza? Jeśli tak, to warto ponownie ocenić, gdzie znajduje się sprężarka. Niektóre urządzenia mogą być hałaśliwe, co może prowadzić do zmniejszenia wydajności i niezadowolenia pracowników.

Zwróć szczególną uwagę na:

 • ulokowanie sprężarki z dala od pracowników,
 • (jeśli to konieczne) wybór innej, cichej, sprężarki powietrza,
 • zbudowanie pomieszczenia dla sprężarki z dźwiękochłonnymi ścianami.

5. Nieszczelności w instalacjach sprężonego powietrza

Nieszczelności mogą być znaczącym źródłem marnowanej energii w przemysłowych systemach sprężonego powietrza, czasem nie wykorzystując aż 20-30% z zakładanej wydajności sprężarki.

Warto zapoznać się z takimi zagadnieniami, jak:

 • rodzaje nieszczelności,
 • planowane wycieki powietrza,
 • nieplanowane wycieki powietrza,
 • szacowanie ilości wycieku powietrza w nieszczelnych instalacjach.

Sprawdź, jak efektywnie wykonać detekcję nieszczelności w instalacji sprężonego powietrza.

6. Konserwacja i serwisowanie sprężarki powietrza

Zalecana konserwacja i serwisowanie sprężarki powietrza są kluczowe dla utrzymania jej wydajności na wysokim poziomie. Obejmuje to m.in. kontrolę i wymianę filtrów, smarowanie, sprawdzanie połączeń i uszczelnień.

Zwróć uwagę na:

 • planowanie konserwacji,
 • częstotliwość konserwacji.

7. Wybór odpowiedniej sprężarki powietrza

Wybór właściwej sprężarki powietrza ma kluczowe znaczenie dla jej wydajności. Należy zwrócić uwagę na takie parametry jak ciśnienie robocze, wydajność, typ sprężarki (tłokowej czy śrubowej) oraz wielkość zbiornika.

Szczególnie Twoją uwagę powinno zwrócić:

 • ciśnienie robocze sprężarki,
 • wydajność,
 • typ sprężarki,
 • wielkość zbiornika.

8. Jakość powietrza wlotowego

Jakość powietrza wlotowego wpływa na wydajność sprężarki powietrza. Należy zadbać o odpowiednie filtrowanie powietrza wlotowego, aby uniknąć zanieczyszczeń, które mogą wpłynąć na pracę urządzenia.

9. Monitoring i kontrola pracy sprężarki

Monitoring i kontrola pracy sprężarki powietrza są istotne dla utrzymania jej wydajności na odpowiednim poziomie. Systemy kontrolne i monitoringowe umożliwiają śledzenie parametrów pracy sprężarki oraz szybkie reagowanie na ewentualne awarie czy zmiany w jej funkcjonowaniu.

10. Optymalizacja pracy sprężarki powietrza

Optymalizacja pracy sprężarki powietrza polega na dostosowaniu jej parametrów pracy do aktualnych potrzeb zakładu, co pozwala na zmniejszenie zużycia energii i kosztów eksploatacyjnych.

Czynności, które możesz zrobić w ramach optymalizacji pracy sprężarki powietrza:

 • regulacja ciśnienia roboczego,
 • dobór odpowiedniej wydajności,
 • wykorzystanie energii odzyskanej.

Zachęcamy do kontaktu z naszą firmą Pneumatyka Łódź. Sprężarki powietrza to nasza specjalność, z przyjemnością pomożemy przy wyborze odpowiedniego sprzętu, a także przy instalacji sprężarki we właściwej lokalizacji.